Monitorul Oficial nr. 335/15.5.2015

Admin/ May 15, 2015/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
469. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Parlamentul
111. Lege pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Presedintele Romaniei
468. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare

Parlamentul
110. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare

Presedintele Romaniei
467. Decret privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Parlamentul
109. Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Presedintele Romaniei
466. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Parlamentul
108. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Guvernul
10. Ordonanta urgenta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Guvernul
323. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori ”C.F.R. – Calatori” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Curtea Constitutionala
144. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

Curtea Constitutionala
142. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002

Presedintele Romaniei
470. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul
112. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative

Share this Post