Monitorul Oficial nr. 359/17.6.2013

Wkro/ June 17, 2013/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
232. Decizie [R] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Guvernul
369. Hotarire pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate

Guvernul
. Metodologie privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate

Primul-Ministru
245. Decizie privind numirea domnului Cristian-Silviu Busoi in functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
622. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Ministerul Economiei
710. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 ”Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” si 2.3.1 ”Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013

Autoritatea de Supraveghere Financiara
134. Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii ”Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.

Autoritatea de Supraveghere Financiara
135. Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendarii activitatii Societatii ”SPECIAL OFFICE – Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa nr. 1 la Normele tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 585/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013

Ministerul Fondurilor Europene
468. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 ”Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” si 2.3.1 ”Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013

Ministerul Finantelor Publice
654. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 ”Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” si 2.3.1 ”Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.