Monitorul Oficial nr. 362/11.5.2016

Admin/ May 11, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
72. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei ”aflat in termen de valabilitate” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, in forma anterioara modificarilor aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania

Ministerul Transporturilor
361. Ordin pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonoma ”Autoritatea Aeronautica Civila Romana” pentru prestarea activitatilor pentru care i-au fost delegate competente de catre Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor
365. Ordin pentru stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contraventii in domeniul securitatii aviatiei civile, precum si pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
533. Ordin privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara

Autoritatea Electorala Permanenta
3660. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Bacau

Autoritatea Electorala Permanenta
3814. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Galati

Autoritatea Electorala Permanenta
3815. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteana Salaj

Autoritatea Electorala Permanenta
3816. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei – Sediul central

Autoritatea Electorala Permanenta
3817. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Ialomita

Autoritatea Electorala Permanenta
5512. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Poporului – Dan Diaconescu – Sediul central

Autoritatea Electorala Permanenta
5513. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei – Organizatia Judeteana Giurgiu

Share this Post