Monitorul Oficial nr. 388/26.5.2014

Admin/ May 26, 2014/ Monitorul Oficial

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
. Regulament privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
377. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

Guvernul
420. Hotarire privind completarea si corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum si scaderea acestora sau a unor parti din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii, ca urmare a retrocedarii, in conditiile legii

Guvernul
419. Hotarire privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004

Guvernul
28. Ordonanta urgenta pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale

Autoritatea de Supraveghere Financiara
41. Hotarire privind prelungirea termenului prevazut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale, emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul solicitarii de autorizare in calitate de contraparti centrale a Casei Romane de Compensatie – S.A. si a Casei de Compensare Bucuresti – S.A.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici
1460. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2013

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
769. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitara a unor tarife cu caracter nefiscal prevazute in diferite acte normative

Ministerul Finantelor Publice
710. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice

Ministerul Sanatatii
573. Ordin privind modificarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 613/2013

Share this Post