Monitorul Oficial nr. 389/27.5.2014

Admin/ May 27, 2014/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
122. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 si art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1292. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului 106 ”Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”

Curtea Constitutionala
195. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal din 1969

Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile
. Procedura privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de asigurare a calitatii activitatii de audit statutar

Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile
19. Decizie pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de asigurare a calitatii activitatii de audit statutar

Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile
14. Decizie privind adoptarea modificarilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014

Share this Post