Monitorul Oficial nr. 396/25.5.2016

Admin/ May 25, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
102. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Guvernul
370. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48 + 570”, judetul Olt

Guvernul
373. Hotarire privind trecerea unor mijloace fixe, aflate in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane”, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
374. Hotarire privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca in domeniul public al orasului Ulmeni, judetul Maramures

Primaria Municipiului Vulcan
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica din municipiul Vulcan carora li s-au acordat subventii de la bugetul local in anii 2012-2015, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Share this Post