Monitorul Oficial nr. 397/25.5.2016

Admin/ May 25, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
. Ghid de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

Guvernul
369. Hotarire privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Justitiei, precum si transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii

Guvernul
371. Hotarire pentru modificarea si completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.579/2005

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
813. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
954. Ordin pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
955. Ordin pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
. Ghid de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Curtea Constitutionala
150. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Guvernul
368. Hotarire privind includerea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia in administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara

Share this Post