Monitorul Oficial nr. 401/26.5.2016

Admin/ May 26, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
375. Hotarire privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucuresti, in perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a XX-a Adunari Generale a Organizatiei Intraeuropene a Administratiilor Fiscale, in contextul asigurarii de catre Romania a presedintiei organizatiei pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016

Secretariatul General al Guvernului
530. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
816. Ordin privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operatiunile finantate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autoritatii de management, in cadrul Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
497. Decizie privind modificarea Codului de conduita pentru utilizarea numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS, adoptat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 1.131/2014

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al ministrului fondurilor europene nr. 404/409/2016 pentru aprobarea listelor proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007-2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare si sumele aferente acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 6 aprilie 2016

Presedintele Romaniei
551. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
552. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
553. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
554. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei
550. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Presedintele Romaniei
555. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de sediu intre Romania si Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2015

Share this Post