Monitorul Oficial nr. 405/30.5.2016

Admin/ May 30, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
378. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca in domeniul public al municipiului Campia Turzii, judetul Cluj

Guvernul
372. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Crisuri, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

Inalta Curte de Casatie si Justitie
3. Decizie [A] referitoare la examinarea recursului in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind ”interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006, actual art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal in ceea ce priveste posibilitatea infiintarii popririi asupra veniturilor realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate in executarea unor pedepse privative de libertate pentru executarea unor creante fiscale, altele decat despagubirile civile, la care au fost obligate prin hotararile de condamnare”

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
258. Ordin pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
754. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0193 Pestera Tausoare si ale ariei naturale protejate de interes national 2.206 Pestera Tausoare

Share this Post