Monitorul Oficial nr. 406/30.5.2016

Admin/ May 30, 2016/ Monitorul Oficial

Parlamentul
109. Lege pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Presedintele Romaniei
548. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Presedintele Romaniei
547. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul
110. Lege pentru completarea art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

Presedintele Romaniei
549. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
69. Ordin pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatii lor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010

Ministerul Transporturilor
414. Ordin pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
788. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0155 Padurea Goroniste si al ariei naturale protejate de interes national 2.179. Poiana cu narcise de la Goroniste

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3784. Ordin privind fuziunea prin absorbtie a unitatilor de invatamant preuniversitar particular Gradinita ”Funny English Center” din municipiul Iasi si Scoala ”Funny English Center” din municipiul Iasi de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Internationala ”Spectrum” din municipiul Iasi

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3789. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”liceal”, profilul ”tehnic”, domeniul ”mecanica”, calificarea profesionala ”tehnician proiectant CAD”, domeniul ”electric”, calificarea profesionala ”tehnician metrolog” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” din localitatea Vulcan

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3790. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”liceal”, profilul ”servicii”, domeniul ”economic”, calificarea profesionala ”tehnician in activitati economice”, domeniul ”turism si alimentatie”, calificarea profesionala ”tehnician in turism”, profilul ”resurse naturale si protectia mediului”, domeniul ”protectia mediului”, calificarea profesionala ”tehnician ecolog si protectia calitatii mediului”, profilul ”tehnic”, domeniul ”mecanica”, calificarea profesionala ”tehnician proiectant CAD” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”ion Mincu” din municipiul Focsani

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3791. Ordin privind schimbarea sediului unitatii de invatamant preuniversitar particular Liceul Teoretic International de Informatica din municipiul Bucuresti

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3792. Ordin privind schimbarea sediului unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara ”Spectrum” din municipiul Bucuresti

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3793. Ordin privind schimbarea sediului unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita ”Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti

Parlamentul
105. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Presedintele Romaniei
544. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Parlamentul
106. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene

Presedintele Romaniei
545. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene

Parlamentul
108. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Share this Post