Monitorul Oficial nr. 417/5.6.2014

Admin/ June 5, 2014/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
406. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

Ministerul Finantelor Publice
729. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Ministerul Sanatatii
648. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

Ministerul Sanatatii
. Regulament de organizare si functionare al Institutului National pentru Medicina Complementara si Alternativa ”Prof. Dr. Florin Bratila” – Bucuresti

Ministerul Sanatatii
593. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National pentru Medicina Complementara si Alternativa ”Prof. Dr. Florin Bratila” – Bucuresti

Guvernul
454. Hotarire privind aprobarea Actului aditional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 73/2012

Share this Post