Monitorul Oficial nr. 422/6.6.2014

Admin/ June 6, 2014/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
439. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Comandor

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
359. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Ministerul Sanatatii
656. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
6. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Manesti-Dragaesti

Guvernul
462. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” – S.A. Medias

Guvernul
32. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene

Presedintele Romaniei
440. Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militara in grad de Ofiter

Share this Post