Monitorul Oficial nr. 423/6.6.2014

Admin/ June 6, 2014/ Monitorul Oficial

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor
316. Ordin privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.

Guvernul
33. Ordonanta urgenta privind prorogarea termenului prevazut la art. II alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

Guvernul
467. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala EUROTEST – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
7. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Luncasi

Ministerul Afacerilor Interne
84. Ordin privind unele masuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefectilor si subprefectilor

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.
171. Ordin pentru modificarea Normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 259/2004

Share this Post