Monitorul Oficial nr. 431/12.6.2014

Admin/ June 12, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
479. Hotarire privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se aloca prin transfer spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate si autoritatile administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza respectivele unitati, si a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

Primul-Ministru
213. Decizie privind incetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Izina Ionel, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor
318. Ordin privind regimul de circulatie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunare-Marea Neagra pe DN 39, km 8 + 988, judetul Constanta

Consiliul Superior al Magistraturii
604. Hotarire pentru aprobarea desfasurarii concursului privind numirea in functie a unor inspectori judiciari, precum si pentru aprobarea tematicii si bibliografiei

Autoritatea de Supraveghere Financiara
435. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii RADACINI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Autoritatea de Supraveghere Financiara
438. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii TUTTI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Camera Deputatilor
26. Hotarire privind validarea unor mandate de deputat

Camera Deputatilor
27. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputat

Camera Deputatilor
28. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Camera Deputatilor
29. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii COM (2014) 130

Camera Deputatilor
30. Hotarire privind participarea Camerei Deputatilor la bugetul Adunarii Interparlamentare a Ortodoxiei

Camera Deputatilor
31. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputat

Guvernul
36. Ordonanta urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Guvernul
478. Hotarire privind stabilirea nivelului stocurilor minime si aprobarea modului de transpunere a obligatiilor de constituire si mentinere a stocurilor de urgenta pentru titei si/sau produse petroliere pe operatori economici in anul 2014

Share this Post