Monitorul Oficial nr. 433/9.6.2016

Admin/ June 9, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
127. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, in ansamblul sau, si, in special, ale art. 4 si art. 6 din aceeasi ordonanta de urgenta

Curtea Constitutionala
130. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai si lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Guvernul
392. Hotarire privind instituirea bursei anuale ”Ierunca-Lovinescu”, in favoarea studentilor romani in Franta, acordata de Ministerul Afacerilor Externe

Guvernul
393. Hotarire privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

Guvernul
399. Hotarire privind desfiintarea Centrului Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare ”Acad. Vasile Candea” Bucuresti si reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central ”Dr. Carol Davila”

Guvernul
400. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Nationala Inchideri Mine Valea Jiului – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Guvernul
401. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
841. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0099 Lacul Stiucilor – Sic – Puini – Bontida, ale ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0104 Bazinul Fizesului si ale ariilor naturale protejate de importanta nationala cu care acestea se suprapun

Share this Post