Monitorul Oficial nr. 437/16.6.2014

Admin/ June 16, 2014/ Monitorul Oficial

Inalta Curte de Casatie si Justitie
4. Decizie [R] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care cererea de incuviintare a executarii silite a unui contract de credit este formulata de asiguratorul subrogat in drepturile creditorului institutie bancara

Inalta Curte de Casatie si Justitie
3. Decizie [R] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 1396 din Codul civil de la 1864, respectiv daca poate fi dispusa incuviintarea executarii silite a unui contract de credit la cererea creditorului cesionar al creantei

Ministerul Educatiei Nationale
. Regulament de organizare si functionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare

Ministerul Educatiei Nationale
252. Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare si componenta nominala a acestuia

Guvernul
474. Hotarire privind modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei parti de imobil apartinand domeniului public al statului si aflat in administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, prevazuta in anexa nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
471. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006

Share this Post