Monitorul Oficial nr. 438/16.6.2014

Admin/ June 16, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
484. Hotarire privind rechemarea si numirea unui consul general

Presedintele Romaniei
357. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian intre Statele Unite ale Americii si Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 si la Washington la 30 aprilie 2007

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 403 si 403 bis din 30 mai 2014,

Parlamentul
39. Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian intre Statele Unite ale Americii si Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 si la Washington la 30 aprilie 2007

Foruri Internationale
. Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian intre Statele Unite ale Americii si Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, semnat la 25 si 30 aprilie 2007

Monitorul Oficial
. Rectificare la forma republicata a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii conexe activitatilor de transport naval – serviciul de siguranta remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 14 mai 2014

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii conexe activitatilor de transport naval – serviciul de siguranta pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, intre danele aceluiasi port si pe caile navigabile interioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 14 mai 2014

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism
. Metodologie de elaborare si aplicare a Testului IMM

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism
698. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
514. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activitatii de urmarire a comportarii constructiilor hidrotehnice – NTLH-041

Primul-Ministru
215. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Teodorescu Ion Claudiu, a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

Share this Post