Monitorul Oficial nr. 468/29.6.2015

Admin/ June 29, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
343. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
99. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala MIHOC OIL – S.R.L.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
97. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
95. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
94. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
93. Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrica din retea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrica din retea si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
750. Ordin pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice – aparat central si al unitatilor subordonate

Guvernul
22. Ordonanta urgenta privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societatii ”Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

Guvernul
21. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania

Curtea Constitutionala
349. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (1) teza intai si art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de procedura civila

Share this Post