Monitorul Oficial nr. 467/29.6.2015

Admin/ June 29, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
331. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Curtea Constitutionala
323. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Guvernul
453. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ”Cupru Min” – S.A. Abrud, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Curtea Constitutionala
334. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, 4, 5 si 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Guvernul
452. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ”Compania de Investitii pentru Turism” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Share this Post