Monitorul Oficial nr. 482/28.6.2016

Admin/ June 28, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
89. Hotarire privind vacantarea unor mandate de senator

Senatul
90. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Senatul
110. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Camera Deputatilor
57. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Lansarea unei consultari privind un pilon european al drepturilor sociale COM (2016) 127

Autoritatea de Supraveghere Financiara
28. Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind masurile alternative de performanta

Camera Deputatilor
58. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind incheierea de catre Uniunea Europeana a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice COM (2016) 109 si la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, in numele Uniunii Europene, a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice COM (2016) 111

Camera Deputatilor
63. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputat

Camera Deputatilor
64. Hotarire privind vacantarea unor locuri de deputat

Camera Deputatilor
65. Hotarire privind vacantarea unor locuri de deputat

Presedintele Romaniei
633. Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

Monitorul Oficial
. Rectificare la Lista Autoritatii Electorale Permanente nr. 6/2016 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurata conform Hotararii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 21 iunie 2016

Share this Post