Monitorul Oficial nr. 493/1.7.2016

Admin/ July 1, 2016/ Articole

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3855. Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini in unitatile de invatamant preuniversitar/institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, in anul scolar/universitar 2016-2017

Inalta Curte de Casatie si Justitie
5. Decizie [A] privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, in ipoteza inculpatilor minori sanctionati prin aplicarea unor masuri educative conform noului Cod penal

Banca Nationala a Romaniei
2. Hotarire privind radierea Societatii GOLDFIN IFN – S.A. din Registrul general si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
379. Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
378. Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Ministerul Sanatatii
771. Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Ministerul Sanatatii
772. Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Share this Post