Monitorul Oficial nr. 494/1.7.2016

Admin/ July 1, 2016/ Articole

Curtea Constitutionala
289. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (2) si art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
. Metodologie privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
393. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

Guvernul
462. Hotarire pentru completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca organism de conducere si implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitatilor de chirurgie cardiaca neonatala si infantila in Romania

Ministerul Sanatatii
774. Ordin privind aprobarea finantarii din bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii a compartimentelor de primire a urgentelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenta incepand cu 1 iulie 2016

Ministerul Sanatatii
779. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
19. Hotarire pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali

Share this Post