Monitorul Oficial nr. 495/1.7.2016

Admin/ July 1, 2016/ Articole

Presedintele Romaniei
641. Decret pentru numirea in functie a unui consilier prezidential

Curtea Constitutionala
277. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Primul-Ministru
230. Decizie privind numirea doamnei Maria-Elena Georgescu in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

Senatul
87. Hotarire privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste comunicarea, de catre anumite intreprinderi si sucursale, de informatii privind impozitul pe profit – COM (2016) 198 final

Senatul
105. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Posibilitati de reformare a sistemului european comun de azil si de imbunatatire a cailor legale de migratie – COM (2016)197

Presedintele Romaniei
640. Decret pentru numirea in functie a unui consilier prezidential

Curtea Constitutionala
243. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Curtea Constitutionala
239. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor

Senatul
91. Hotarire referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/iesire (EES) pentru inregistrarea datelor de intrare si de iesire si a datelor referitoare la refuzul intrarii in ceea ce ii priveste pe resortisantii tarilor terte care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a conditiilor de acces la EES in scopul asigurarii respectarii legii si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 si a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 – COM (2016) 194 final

Senatul
102. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Sisteme de informatii mai puternice si mai inteligente in materie de frontiere si securitate – COM (2016) 205 final

Senatul
103. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Stadiul actual si posibile cai de urmat in ceea ce priveste situatia de nereciprocitate cu anumite tari terte in domeniul politicii vizelor COM (2016) 221 final

Senatul
104. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Punerea in aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul si a deschide calea catre o uniune a securitatii efectiva si autentica – COM (2016) 230 final

Share this Post