Monitorul Oficial nr. 504/7.7.2014

Admin/ July 7, 2014/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
486. Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special

Ministerul Finantelor Publice
841. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ”Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
792. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ”Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
840. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ELECTRICA FURNIZARE – S.A.

Departamentul pentru Energie
401. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ”Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” – S.A.

Departamentul pentru Energie
403. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ELECTRICA FURNIZARE – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
880. Ordin pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

Guvernul
560. Hotarire pentru organizarea in Romania, la Bucuresti, in perioada 10-11 iulie 2014, a celei de-a 33- a intalniri regionale a Retelei de Sanatate pentru Europa de Sud-Est

Guvernul
556. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ”Registrul Auto Roman”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul
555. Hotarire privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schemelor de ajutor de stat instituite in temeiul acestuia, precum si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Ministerul Transporturilor
1096. Ordin pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregatire, perfectionare si certificare a pilotilor maritimi, altii decat pilotii de mare larga, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
795. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ELECTRICA FURNIZARE – S.A.

Share this Post