Monitorul Oficial nr. 505/8.7.2014

Admin/ July 8, 2014/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.597/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 din 25 iunie 2014

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 403 si 403 bis din 30 mai 2014

Banca Nationala a Romaniei
21. Circulara privind lansarea in circuitul numismatic a doua monede (din aur si din argint) dedicate Anului comemorativ al Sfintilor Martiri Brancoveni – Biserica Sfantul Gheorghe Nou din Bucuresti, ctitorie a domnitorului Constantin Brancoveanu

Inalta Curte de Casatie si Justitie
13. Decizie [A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la hotararile de condamnare pronuntate de un alt stat fata de cetateni romani aflati in executarea acelei pedepse pe teritoriul Romaniei

Guvernul
547. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

Presedintele Romaniei
503. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

Parlamentul
99. Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

Share this Post