Monitorul Oficial nr. 506/6.7.2016

Admin/ July 6, 2016/ Articole

Senatul
92. Hotarire referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 in ceea ce priveste utilizarea sistemului de intrare/iesire COM (2016) 196 final

Senatul
94. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) COM (2016) 273 final

Senatul
95. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete COM (2016) 285 final

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
887. Ordin privind incetarea valabilitatii titlului de parc industrial acordat Societatii ”Brasov Logistic Park” – S.A.

Senatul
97. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea geoblocarii si a altor forme de discriminare bazate pe cetatenia sau nationalitatea, domiciliul sau sediul clientilor pe piata interna si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE COM (2016) 289 final

Senatul
101. Hotarire privind Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene si coordonarea in cadrul Sistemului Statistic European COM (2016) 114 final

Senatul
106. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European in conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind pozitia Consiliului in ceea ce priveste adoptarea unei directive a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, identificarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si la libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului COM (2016) 213 final

Senatul
107. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European in conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind pozitia Consiliului in ceea ce priveste adoptarea unui regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Regulament general privind protectia datelor) si de abrogare a Directivei 95/46/CE COM (2016) 214 final

Senatul
108. Hotarire privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru 2016 – Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgenta pe teritoriul Uniunii COM (2016) 152 final

Senatul
109. Hotarire privind Propunerea de Raport al Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind formulele pentru copiii de varsta mica COM (2016) 169 final

Ministerul Transporturilor
403. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Sere si Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
. Lista a asociatiilor si fundatiilor carora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in anul 2015, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Ministerul Finantelor Publice
942. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Sere si Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1056. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Sere si Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Share this Post