Monitorul Oficial nr. 515/7.7.2016

Admin/ July 7, 2016/ Articole

Primul-Ministru
231. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Sorin Laurentiu Moise a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

Primul-Ministru
232. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Cosmin-George Dinescu a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

Primul-Ministru
233. Decizie pentru numirea doamnei Monica Emanuela Althamer in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

Primul-Ministru
234. Decizie pentru numirea domnului Radu Mihaiu in functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Primul-Ministru
235. Decizie privind eliberarea doamnei Mihaela Ungureanu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

Primul-Ministru
236. Decizie privind numirea domnului Mihai Tomescu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

Primul-Ministru
237. Decizie privind numirea domnului Preda Nedelcu in functia de membru in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Primul-Ministru
238. Decizie privind numirea domnului Dorel Fronea in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
948. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului si al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771

Autoritatea Electorala Permanenta
12. Lista partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale – turul II, desfasurata conform Hotararii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

Guvernul
463. Hotarire privind organizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului

Guvernul
464. Hotarire privind atributiile, organizarea si functionarea Cancelariei Prim-Ministrului

Guvernul
465. Hotarire privind infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Departamentului CENTENAR

Guvernul
467. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorica si atributiile Inspectoratului General pentru Imigrari

Share this Post