Monitorul Oficial nr. 520/11.7.2016

Admin/ July 11, 2016/ Articole

Parlamentul
124. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Presedintele Romaniei
649. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Parlamentul
127. Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei in calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) si completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

Presedintele Romaniei
652. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei in calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) si completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

Guvernul
470. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea BAITA – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Guvernul
471. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICA ORASTIE – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Guvernul
472. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea IOR – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
842. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedura privind achizitiile publice de servicii de consiliere finantate prin Masura 2 ”Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de inlocuire in cadrul fermei”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1015. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0356 Poienile de la Sard

Ministerul Culturii
2186. Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica B, a imobilului Casa, situat in strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, Bucuresti

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
4294. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.892/2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2016

Camera Auditorilor Financiari din Romania
38. Hotarire pentru aprobarea contractarii plafonului de emitere a unei scrisori de garantie bancara de la ING BANK, in favoarea Directiei de Taxe si Impozite Locale Sector 5

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1290. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Share this Post