Monitorul Oficial nr. 526/13.7.2016

Admin/ July 13, 2016/ Articole

Guvernul
486. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare

Senatul
99. Hotarire pentru propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind un sistem de inspectii pentru operarea in conditii de siguranta a navelor de tip ro-ro ferry si a navelor de pasageri de mare viteza care desfasoara servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul statului portului si de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului COM (2016) 371 final

Senatul
100. Hotarire privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind inregistrarea persoanelor care calatoresc la bordul navelor de pasageri care opereaza in porturile de destinatie sau de plecare din statele membre ale Comunitatii si a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind formalitatile de raportare aplicabile navelor la sosirea in si/sau la plecarea din porturile statelor membre COM (2016) 370 final

Guvernul
479. Hotarire privind aprobarea programului de interes national ”Cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice din caminele pentru persoane varstnice”

Guvernul
483. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Nationala ”Posta Romana” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

Guvernul
492. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si transmiterea lor in administrarea Agentiei Zonei Montane

Guvernul
494. Hotarire privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza

Guvernul
495. Hotarire privind plata unei contributii financiare voluntare a Romaniei pentru cofinantarea lucrarilor de refacere si de dotare a cladirii scolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croatia, si infiintarea in cadrul acesteia a unui Centru multifunctional destinat pastrarii si promovarii dialectului, culturii si traditiilor istroromane

Ministerul Finantelor Publice
1056. Ordin pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1321. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii DINAMIC AS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Parlamentul
135. Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

Consiliul Superior al Magistraturii
711. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
4435. Ordin pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1322. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE-S.R.L.

Presedintele Romaniei
660. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

Senatul
96. Hotarire privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale avand in vedere evolutia realitatilor pietei COM (2016) 287 final

Senatul
98. Hotarire privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele si standardele de siguranta pentru navele de pasageri COM (2016) 369 final

Guvernul
485. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata

Share this Post