Monitorul Oficial nr. 527/13.7.2016

Admin/ July 13, 2016/ Articole

Consiliul de Mediere
24. Hotarire privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 335/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 – km 222+183”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 10 mai 2016

Consiliul Superior al Magistraturii
713. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

Consiliul Superior al Magistraturii
712. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
210. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0139 Padurea Breana-Roscani si al ariei naturale protejate Padurea Breana-Roscani, cod 2.404

Guvernul
380. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3), art. 76 si art. 346 alin. (7) din Codul de procedura penala

Guvernul
484. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Vaslui

Guvernul
466. Hotarire privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2016

Share this Post