Monitorul Oficial nr. 528/16.7.2014

Admin/ July 16, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
994. Ordin pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului I – 2014, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare

Consiliul Superior al Magistraturii
828. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

Consiliul Superior al Magistraturii
827. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

Ministerul Finantelor Publice
917. Ordin privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006

Guvernul
574. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

Guvernul
573. Hotarire pentru aprobarea proiectului major ”Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din Romania – faza 1”

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
. Memorandum de Intelegere intre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale din Romania si Ministerul Economiei si Dezvoltarii Sustenabile din Georgia in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

Guvernul
572. Hotarire pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale din Romania si Ministerul Economiei si Dezvoltarii Sustenabile din Georgia in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2012

Guvernul
571. Hotarire privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Curtea Constitutionala
264. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si ale art. 163 si art. 166 din Codul de procedura civila din 1865

Presedintele Romaniei
526. Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie, la incetarea raporturilor de serviciu, unui comisar sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

Share this Post