Monitorul Oficial nr. 527/16.7.2014

Admin/ July 16, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
580. Hotarire privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2014-2015, precum si aprobarea titlurilor conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I in anii universitari 2011-2012, 2012-2013 si 2013-2014

Parlamentul
117. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” – S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative

Presedintele Romaniei
525. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” – S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative

Curtea Constitutionala
312. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Ministerul Apararii Nationale
M.64. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al Societatii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica”- S.A.

Ministerul Finantelor Publice
918. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al Societatii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica”- S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1262. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al Societatii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica”- S.A.

Share this Post