Monitorul Oficial nr. 536/18.7.2014

Admin/ July 18, 2014/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
536. Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru Invatamant in grad de Cavaler

Presedintele Romaniei
535. Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritima in grad de Cavaler

Presedintele Romaniei
534. Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica in grad de Cavaler

Presedintele Romaniei
524. Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila

Parlamentul
116. Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila

Presedintele Romaniei
523. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Parlamentul
115. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Presedintele Romaniei
522. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Parlamentul
114. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Banca Nationala a Romaniei
23. Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2014

Guvernul
562. Hotarire pentru modificarea si completarea Statutului Fundatiei ”Post-Privatizare”, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundatiei ”Post-Privatizare”

Curtea Constitutionala
261. Decizie [R/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) si art. 9 lit. b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si ale legii in ansamblul sau, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ale art. 3 alin. (1) si (3) lit. c), art. 6 si art. 7 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Curtea Constitutionala
259. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si a dispozitiilor pct. 7 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010

Presedintele Romaniei
537. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Comandor

Share this Post