Monitorul Oficial nr. 537/18.7.2014

Admin/ July 18, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
. Norme Metodologice SI PROCEDURI privind constituirea, utilizarea si eliberarea garantiei de asigurare a bunei functionari a infrastructurii de imbunatatiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinta in favoarea organizatiilor de imbunatatiri funciare si a federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare

Guvernul
579. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice si a procedurilor privind constituirea, utilizarea si eliberarea garantiei de asigurare a bunei functionari a infrastructurii de imbunatatiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinta in favoarea organizatiilor de imbunatatiri funciare si a federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare

Guvernul
578. Hotarire privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producatorii din sectorul vitivinicol in perioada 2014-2018

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
63. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
635. Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.221/2010

Ministerul Transporturilor
1183. Ordin pentru aprobarea hartilor strategice de zgomot pentru portul Braila

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
61. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Metodologie privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament

Share this Post