Monitorul Oficial nr. 537/1.8.2012

Admin/ August 1, 2012/ Monitorul Oficial

Guvernul
759. Hotarire privind suplimentarea bugetului Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2012 cu sumele necesare reprezentarii Romaniei de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012

Guvernul
754. Hotarire privind suplimentarea bugetului Serviciului Roman de Informatii pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012

Guvernul
751. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbarii la vulpe in Romania

Curtea Constitutionala
639. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) si art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Curtea Constitutionala
638. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) sintagma ”orice alta persoana juridica de drept public” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Curtea Constitutionala
560. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

Curtea Constitutionala
505. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 lit. c) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
307. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

Ministerul Sanatatii
763. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

Guvernul
755. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Regularizarea raului Oltet in zona orasului Bals, judetul Olt”

Share this Post