Monitorul Oficial nr. 549/21.7.2016

Admin/ July 21, 2016/ Monitorul Oficial

Consiliul Superior al Magistraturii
896. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
977. Ordin privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

Curtea Constitutionala
301. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 alin. (1)-(4), alin. (5) in ce priveste sintagma ”si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa”, alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Consiliul Superior al Magistraturii
897. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

Share this Post