Monitorul Oficial nr. 550/21.7.2016

Admin/ July 21, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1023. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0047 Hunedoara Timisana

Inalta Curte de Casatie si Justitie
15. Decizie [R] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept, respectiv: ”Daca in interpretarea dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 si in aplicarea art. 5 din Codul penal, in cazul unei operatiuni de contopire a unei pedepse aplicate in temeiul noului Cod penal, pentru o infractiune savarsita sub imperiul Codului penal din 1969, aflata in curs de judecata, cu o pedeapsa aplicata in temeiul noului Cod penal printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru o infractiune concurenta savarsita sub imperiul Codului penal din 1969, se impune aplicarea tratamentului sanctionator al pluralitatii de infractiuni prevazut de legea penala in vigoare la momentul efectuarii operatiunii de contopire sau aplicarea tratamentului sanctionator al pluralitatii de infractiuni prevazut de legea penala in vigoare la momentul savarsirii faptelor”

Camera Auditorilor Financiari din Romania
40. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 ”Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 5/2014

Share this Post