Monitorul Oficial nr. 569/29.7.2015

Admin/ July 29, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
437. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Curtea Constitutionala
454. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6^1 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Curtea Constitutionala
455. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Curtea Constitutionala
467. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Curtea Constitutionala
469. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (2) din Codul de procedura penala

Guvernul
590. Hotarire privind modificarea anexei nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
591. Hotarire privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
611. Hotarire pentru modificarea pct. 8.2 nr. 149 din Planul national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioadele 2007 si 2008-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 60/2008

Primul-Ministru
187. Decizie pentru numirea domnului Gabril Petre in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare

Share this Post