Monitorul Oficial nr. 583/16.8.2012

Admin/ August 16, 2012/ Monitorul Oficial

Guvernul
804. Hotarire privind transmiterea partiala a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Maior Constantin Ene” al Judetului Bacau, in domeniul public al municipiului Bacau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacau si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ministerul Justitiei
2534/C. Ordin pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 954/B/C/2000

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
170. Ordin privind modificarea anexelor nr. 5 si 6 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
165. Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicatie geografica, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicatiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicatie geografica si aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii vinurilor cu indicatie geografica imbuteliate

Guvernul
839. Hotarire privind desfiintarea unei unitati sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre Primaria Municipiului Bucuresti

Guvernul
835. Hotarire privind schimbarea incadrarii in categorii functionale si a regimului juridic al unui sector de drum din judetul Iasi, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 28A

Curtea Constitutionala
630. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, in ansamblul sau si, in mod special, ale art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 si art. 34 din aceasta

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
4970. Ordin privind alocarea granturilor doctorale in vederea admiterii la studii universitare de doctorat in anul universitar 2012-2013

Share this Post