Cum se va aplica noul Cod de procedura civila

Wkro/ August 14, 2012/ Stiri

Spre deosebire de principiul actual al a aplicarii imediate a normelor de procedura, dispozitiile noului Cod de Procedura Civila se vor aplica numai proceselor incepute dupa intrarea acestuia in vigoare. In privinta executarilor silite insa, chiar daca hotararile judecatoresti sau arbitrale au fost pronuntate sub legea veche, daca executarea incepe dupa 1 septembrie 2012 se vor aplica noile reguli

Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi. Aceasta inseamna ca justitiabilii care au procese incepute inainte de 1 septembrie 2012 nu vor putea beneficia de termenele mult mai scurte, de confidentialitatea si de contextual mai larg al mijloacelor de proba admisibile instituite de noul Cod de Procedura Civila (NCPC).

Insa vor avea la indemana mai multe posibilitati de atac al hotararilor judecatoresti care nu le convin, intrucat NCPC consacra regula unicitatii caii de atac, care este apelul, iar recursul va putea fi exercitat numai in cazuri exceptionale, motivele fiind foarte restranse. Noul Cod prevede expres ca hotararile judecatoresti raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea sub care a inceput procesul.

Procese paralele
In privinta confidentialitatii, noul Cod prevede ca prima faza a procesului, respectiv cercetarea, nu se va mai desfasura public, ci in camera de consiliu. Aceasta este, de fapt, cea mai lunga faza si consta in rezolvarea exceptiilor procedurale, dispunerea masurilor asiguratorii, administrarea probelor si indeplinirea oricaror alte acte de procedura necesare solutionarii cauzei, inclusiv verificari in registrele prevazute de legi speciale. Singura faza care ramane publica este dezbaterea pe fond. Insa, la cererea partilor, procesele incepute dupa 1 septembrie se vor putea desfasura in intregime fara prezenta publicului in sala.

Prin urmare, la judecatorii, tribunale sau curti de apel se vor desfasura o buna perioada de timp proceduri paralele pentru procesele incepute inainte de 1 septembrie 2012 si cele incepute dupa aceasta data. Unele in camera de consiliu, altele in sala de judecata. Mai mult, pentru noile procese, judecatorul este obligat sa fixeze termene scurte in etapa cercetarii, “chiar de la o zi la alta”. Actualmente, de la un termen la altul poate trece mai mult de o luna.

Admisibilitatea probelor, divizata
Legea care va guverna conditiile de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor preconstituite si a prezumtiilor legale va fi cea in vigoare la data producerii ori, dupa caz, a savarsirii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii. Administrarea probelor se face potrivit legii in vigoare la data administrarii lor.

Aceasta inseamna ca si in cazul proceselor incepute dupa 1 septembrie 2012 nu vor fi admise anumite probe daca acestea s-au produs inainte de aceasta data. Este vorba de “lucruri ca mijloace de proba”, care sunt reglementate pentru prima data in cazul proceselor civile, sau anumite mijloace materiale de proba precum fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de inregistrare a sunetului, precum si alte asemenea mijloace tehnice. Actualmente sunt posibile numai probele cu inscrisuri, declaratiile martorilor, marturisirea partilor aflate in proces prin interogatoriu sau din proprie initiativa, rapoartele de expertiza si cercetarea la fata locului.

Competenta instantelor
NCPC aduce multe schimbari in privinta competentei instantelor de a judeca anumite cauze. Insa procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante, potrivit legii sub care au inceput. In caz de trimitere spre rejudecare, dispozitiile legale privitoare la competenta, in vigoare la data cand a inceput procesul, raman aplicabile.Totusi, in cazul in care instanta investita este desfiintata, dosarele se vor trimite din oficiu instantei competente potrivit legii noi. Judecatoriile vor fi competente numai pentru cauzele cu o valoare mica si/sau de o complexitate redusa, dar cu o mare frecventa in practica, cum ar fi divorturi, cereri de evacuare, granituire etc.

Tribunalul nu va mai fi instanta de apel, ci va judeca pe fond, in prima instanta, cererile evaluabile in bani in valoare mai mare de 100.000 de lei, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti (comercianti sau nu, cum sunt numiti in actualul cod).
De asemenea, judecatoriile vor judeca in prima si ultima instanta cererile privind creante avand ca obiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 de lei inclusiv. Aceasta inseamna ca impotriva unei asemenea hotarari, care obliga la plata unei sume de pana la 2000 de lei, nu se va mai putea face apel, ci doar recurs in cazuri exceptionale.

Pentru stabilirea valorii nu se vor avea in vedere accesoriile pretentiei principale, precum dobanzile, penalitatile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadentei, si nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursul judecatii. Curtea de Apel va judeca in principal apelurile, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie va deveni instanta de recurs de drept comun, astfel incat sa-si indeplineasca rolul de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii la nivel national.

Sectii si complete specializate
Conform Hotararii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial nr. 559 din 8 august 2012, de la 1 septembrie 2012 in cadrul curtilor de apel si al tribunalelor vor functiona sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea partilor, privind conflicte de munca si asigurari sociale, privind societati, registrul comertului, insolventa, concurenta neloiala sau complete specializate in cauze maritime si fluviale.

Executarea silita noua si pentru procesele vechi
Dispozitiile Noului Cod de Procedura Civila privitoare la titlurile executorii se aplica si hotararilor judecatoresti sau altor inscrisuri pronuntate ori, dupa caz, intocmite inainte de intrarea in vigoare a Codului de Procedura Civila, care pot fi puse in executare chiar daca nu au fost investite cu formula executorie. Vestea buna este ca si cei care au obtinut o hotarare judecatoresca sub imperiul actualului cod sau urmeaza sa o obtina dupa intrarea in vigoare a NCPC, nu vor mai trebui sa urmeze procedurile investirii cu formula executorie.

Art. 10 din noul cod spune ca ori de cate ori printr-un act normativ se prevede investirea cu formula executorie a unei hotarari judecatoresti sau a altui inscris, acestea vor fi puse in executare, de la data intrarii in vigoare a Codului de Procedura Civila, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.Aceasta este o procedura de sine statatoare, care presupune un formalism excesiv si este principala cauza a intarzierilor la debutul executarii silite. Pentru a confirma din punct de vedere formal natura executorie a titlului ce urmeaza a fi pus in executare, incheierea de incuviintare a executarii silite urmeaza sa cuprinda, in partea sa finala, formula executorie. O asemenea abordare este de natura sa simplifice formalitatile premergatoare inceperii executarii silite efective.

Tot in materia executarii silite imobiliare, o alta noutate este ca aceasta nu se va putea porni pentru creante a caror valoare nu depaseste 10.000 de lei, decat daca debitorul nu are alte bunuri urmaribile. Deci, chiar si in cazul hotararilor judecatoresti pronuntate inainte de 1 septembrie, daca executarea silita incepe dupa aceasta data, urmarirea silita imobiliara nu va mai putea avea loc pentru sume mai mici de 10.000 de lei.

Sursa

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.