Monitorul Oficial nr. 590/17.8.2012

Wkro/ August 17, 2012/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
583. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Curtea Constitutionala
653. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

Ministerul Administratiei si Internelor
198. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2012, precum si a modalitatilor privind plata taxei de participare la program

Ministerul Finantelor Publice
1092. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
1461. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila ”URBAN – INCERC” din coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
5223. Ordin pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.927/2010

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
466. Decizie privind incetarea, la cerere, a activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER – S.R.L. si retragerea autorizatiei de functionare

Autoritatea Electorala Permanenta
2. Actul privind situatia rapoartelor detaliate de venituri si cheltuieli electorale intocmite de catre competitorii electorali, pentru referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din data de 29 iulie 2012, care se publica de catre Autoritatea Electorala Permanenta conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.