Monitorul Oficial nr. 596/24.9.2013

Wkro/ September 24, 2013/ Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii
1091. Ordin privind stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali – sesiunea 2013

Ministerul Economiei
1902. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 391/2010 privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de inchidere si reconstructie ecologica a minelor/carierelor

Guvernul
703. Hotarire pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 iunie 2013 si la Paris la 27 iunie 2013 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

Guvernul
709. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

Guvernul
711. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Guvernul
714. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ministerul Sanatatii
1083. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2537. Ordin privind extinderea desemnarii Societatii Comerciale SRAC CERT – S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei de laborator de incercari a produselor pentru constructii

Ministerul Educatiei Nationale
5037. Ordin privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
608. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.