Monitorul Oficial nr. 606/9.8.2016

Admin/ August 9, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
792. Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier – Resita – Timisoara – Sacalaz – Arad/Statia 400/220/110 kV Resita”

Ministerul Transporturilor
646. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autoritatii Feroviare Romane

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
789. Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier – Resita – Timisoara – Sacalaz – Arad/LEA 400 kV Portile de Fier – (Anina) – Resita”

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1041. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0322 Muntele Ses

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
794. Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna si LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II – LEA 400 kV d.c. Racorduri la statia Medgidia Sud”

Curtea Constitutionala
280. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 296^21 alin. (1) lit. i) si alin. (2), precum si ale art. 296^24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Curtea Constitutionala
312. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2014 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

Share this Post