Monitorul Oficial nr. 607/9.8.2016

Admin/ August 9, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Afacerilor Externe
1182. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selectie, acordare si monitorizare a utilizarii bursei anuale ”Ierunca-Lovinescu” pentru studenti romani in Franta

Ministerul Afacerilor Externe
. Regulament privind procedura de selectie, acordare si monitorizare a utilizarii bursei anuale ”Ierunca-Lovinescu” pentru studenti romani in Franta

Ministerul Finantelor Publice
1338. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIESTI – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Curtea Constitutionala
315. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

Guvernul
552. Hotarire privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
156. Ordin privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul executarii de activitati miniere

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
504. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIESTI – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1024. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSCI0133 Padurea Badeana si al rezervatiei naturale Padurea Badeana

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1078. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIESTI – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Ministerul Culturii
2628. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selectie, acordare si monitorizare a utilizarii bursei anuale ”Ierunca-Lovinescu” pentru studenti romani in Franta

Ministerul Culturii
. Regulament privind procedura de selectie, acordare si monitorizare a utilizarii bursei anuale ”Ierunca-Lovinescu” pentru studenti romani in Franta

Share this Post