Monitorul Oficial nr. 620/25.8.2014

Admin/ August 25, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
1436. Ordin pentru completarea anexei la Normele de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 2.112/2013

Guvernul
690. Hotarire privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
696. Hotarire privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti si trecerea unei parti a acestuia din administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Ialomita

Ministerul Transporturilor
1252. Ordin pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate

Share this Post