Monitorul Oficial nr. 632/4.9.2012

Wkro/ September 4, 2012/ Monitorul Oficial

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
1548. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012

Ministerul Mediului si Padurilor
2366. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
67-007. Normativ FEROVIAR – ”Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate” (NF 67-007:2012)

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
1352. Ordin privind aprobarea Normativului feroviar ”Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate”

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
340. Decizie privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2012

Guvernul
887. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Harghita de catre domnul Andrei Jean-Adrian

Guvernul
886. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Harghita de catre doamna Urzica Augusta-Cristina

Camera Deputatilor
28. Hotarire pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.