Monitorul Oficial nr. 641/22.8.2016

Admin/ August 22, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
582. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) si (8), art. 3^3 si 3^4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1597. Decizie privind sanctionarea Societatii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Guvernul
. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) si (8), art. 3^3 si 3^4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
89. Ordin pentru completarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare, precum si procedura de inregistrare sanitara veterinara/autorizare sanitara veterinara a unitatilor si activitatilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2014

Ministerul Tineretului si Sportului
563. Ordin privind recunoasterea oficiala a practicarii in Romania a ramurii de sport ”SKANDENBERG – ARMWRESTLING”

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
873. Ordin privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Padurea Fundeanu, cod 2.407

Ministerul Sanatatii
936. Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei de elaborare a programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii si de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investitii unitatilor publice din reteaua Ministerului Sanatatii, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 512/2014

Share this Post