Monitorul Oficial nr. 648/26.8.2015

Admin/ August 26, 2015/ Monitorul Oficial

Primul-Ministru
200. Decizie pentru numirea doamnei Corina-Laura Basoc in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
11. Decizie privind incetarea Licentei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zacamantul de cuart in perimetrul Siglau-Uricani, judetul Hunedoara

Ministerul Culturii
2600. Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului angajat in institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, aflate in subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

Camera Deputatilor
965. Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

Guvernul
661. Hotarire privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Targu Jiu, trecerea in domeniul privat al statului a unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Targu Jiu in vederea desfiintarii si scoaterea din inventar a unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Targu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instantei de judecata

Guvernul
651. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale

Guvernul
649. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale

Guvernul
648. Hotarire privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agentia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare primelor trei transe aferente anului 2016

Guvernul
647. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice – Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui – Clubul Sportiv Scolar Barlad

Guvernul
645. Hotarire pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucuresti la 12 mai 2015 si la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare din Romania, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

Guvernul
641. Hotarire privind trecerea unei constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0456 Bucuresti, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Camera Deputatilor
. Norma cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

Senatul
. Norma cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

Casa Nationala de Pensii Publice
274. Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

Senatul
XXXV/3598. Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

Casa Nationala de Pensii Publice
. Norma cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

Share this Post