Monitorul Oficial nr. 649/27.8.2015

Admin/ August 27, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului
800. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanica Bucuresti – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
939. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

Ministerul Finantelor Publice
961. Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
990. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

Ministerul Sanatatii
1032. Ordin privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4572. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina ”Grigore Antipa” – Constanta si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunarii” – Tulcea, aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Congresul Avocatilor
13. Hotarire privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011

Ministerul Fondurilor Europene
2395. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare ”Asistenta tehnica” a Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia

Ministerul Finantelor Publice
978. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare ”Asistenta tehnica” a Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1809. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
564. Ordin privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1504. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanica Bucuresti – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
944. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanica Bucuresti – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Guvernul
685. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
315. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare ”Asistenta tehnica” a Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia

Share this Post