Monitorul Oficial nr. 650/27.8.2015

Admin/ August 27, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
663. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Kuwait cu privire la infiintarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 636/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 635 din 20 august 2015

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4716. Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor scolari si a fisei de evaluare-cadru a inspectorului scolar

Ministerul Culturii
2562. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorica A, a Amfiteatrului roman, Str. Independentei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

Ministerul Fondurilor Europene
2517. Ordin pentru modificarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de IMM si intreprinderi mari”, aferenta axei prioritare 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniului major de interventie 1.1 ”Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor”, operatiunea 1.1.1 ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de IMM si intreprinderi mari” din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.056/2014

Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor
172. Ordin privind selectia expertilor in domeniul de activitate al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

Serviciul de Protectie si Paza
28. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Paza

Serviciul de Protectie si Paza
27. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Paza

Guvernul
688. Hotarire privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul National de Statistica pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzatoare transei a treia, aferenta anului 2016

Guvernul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice, speciale si de serviciu

Guvernul
686. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice, speciale si de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

Guvernul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Kuwait cu privire la infiintarea unei comisii mixte pentru cooperare

Share this Post